Säkerhetsdörrar och säkra lås

I ett globalt samhälle ser vi allt fler utländska produkter komma till de Skandinaviska länderna. Vi säljer och distribuerar produkter som Torterolo & Re säkerhetsdörrar och Mottura högsäkerhetslås.

Välkommen till Teconsulting

Genom att även erbjuda tjänster till företag, främst inom EU att skapa en ny marknad med vår kunskap inom management, marknadsföring, IT och vårt kontaktnät skapar vi relationer mellan producent och konsument.
Många företag har hittat en lyckad kanal in via TeConsulting.

VD, T. Ericsson consulting AB
Thomas Ericsson

Torterolo & Re säkerhetsdörrar nås nu via torterolo.se

Nu har vi förenklat adressen till hemsidan tillhörande Torterolo & Re säkerhetsdörrar. Istället för den tidigare så krångliga domänen torteroloere.se så är det torterolo.se som gäller. Samtidigt som bytet ägde rum valde vi också att lägga sidan på en säkrare plattform vilket så klart hör till när det handlar om en webbplats med fokus på säkerhet.

 


Vi är verksamma inom flera segment och distribuerar en rad produkter på den Svenska marknaden. Idag är säkerhetsdörrar den produkt vi har vuxit oss starkast med. Vi ansvarar för marknadsföring och distribution av Torterolo & Re säkerhetsdörrar som du kan besöka här. Vi satsar även på garageportsöppnare som är en starkt växande del.