Säkerhetsdörrar, säkra lås och garageportsöppnare

I ett globalt samhälle ser vi allt fler utländska produkter komma till de Skandinaviska länderna. Vi säljer och distribuerar produkter som Torterolo & Re säkerhetsdörrar, Mottura säkra lås och Tormatic garageportsöppnare. Vi på  TeConsulting tar in och marknadsför produkter som vi anser och tror kan hitta en stabil marknad.

Välkommen till Teconsulting

Genom att även erbjuda tjänster till företag, främst inom EU att skapa en ny marknad med vår kunskap inom management, marknadsföring, IT och vårt kontaktnät skapar vi relationer mellan producent och konsument.
Många företag har hittat en lyckad kanal in via TeConsulting.


VD, T. Ericsson consulting AB
Thomas Ericsson


Vi är verksamma inom flera segment och distribuerar en rad produkter på den Svenska marknaden. Idag är säkerhetsdörrar den produkt vi har vuxit oss starkast med. Vi ansvarar för marknadsföring och distribution av Torterolo & Re säkerhetsdörrar som du kan läsa mer om här. Vi satsar även på garageportsöppnare som är en starkt växande del.